Menü Bezárás

Kiadványok, könyvek

Dupka György: Magyar GULÁG–GUPVI-rabok Eurázsiában

Felfedett nyomok Oroszország (Baskíria, Tatárföld, Csecsenföld), Kaukázus (Azerbajdzsán, Georgia, Örményország), Ázsia (Kazahsztán, Üzbegisztán) régióiban

Történelmi szociográfia

Átdolgozott, bővített kiadás

Az ismert GULÁG–GUPVI-kutató a szovjetunióbeli kényszermunkára elhurcolt civilek, magyar hadifoglyok tragikus sorsával foglalkozik, hiteles adatközlők, levéltári dokumentumok segítségével bemutatja szenvedéstörténetük elfeledett helyszíneit.

Kárpátaljai Magyar Könyvek 265.

Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György

Felelős szerkesztő: Marcsák Gergely

Lektorálta: dr. Zékány Krisztina

Fedélterv, műszaki szerkesztő: Dupka Zsolt

Borító fotó: Örményország, Hanlari hadifogolytemető

Képek, fotók, dokumentumok másolata: Dupka György, Fuchs Andrea és a pécsi Német Kör archívuma

Készült a pécsi Német Kör és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával

Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2021

ISBN 978-963-9814-87-5

ISSN 1022-0283

„Kárpátsorsűzte nép…”

A GULÁG–GUPVI-kutatóknemzetközi fóruma Kárpátalján, 2021

A Szolyvai Emlékparkbizottság Évkönyve

Kárpátaljai Magyar Könyvek 303.

Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György

A kötet a 2021. november 19-én Beregszászban a Szolyvai Emlékparkbizottság által rendezett GULÁG–GUPVI Fórum 2021. nemzetközi emlékkonferencia anyagait tartalmazza.

Készült a Szolyvai Emlékparkbizottság kutatóműhelyében

Összeállította, a jegyzeteket írta: dr. Dupka György

A közölt tanulmányok tartalmáért a szerzők a felelősek.

Lektorálta: dr. Zubánics László

Felelős szerkesztő: dr. Zékány Krisztina

Orosz fordítás: dr. Lengyel Sándor

Közreműködő, fotók, képszerkesztő: Fuchs Andrea

Borító, műszaki szerkesztő: Dupka Zsolt

A borítón Matl Péter Gúzsban című 2021-es alkotása látható

Szolyvai Emlékparkbizottság – Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2022

A kiadvány megjelenését a Bethlen Gábor Alap támogatta

„Mert szeretetre van szükség, hogy … szenvedés után megbékéljenek a lelkek…”

A Szolyvai Emlékparkbizottság Évkönyve

A GULÁG–GUPVI-KUTATÓK NEMZETKÖZI FÓRUMA KÁRPÁTALJÁN, 2020

Nemzetközi emlékkonferencia Beregszász, 2020. november 20
Kárpátaljai Magyar Könyvek 300.
Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György
A kötet a 2020. november 20-án Beregszászban a Szolyvai Emlékparkbizottság által rendezett GULÁG–GUPVI Fórum, 2020. nemzetközi emlékkonferencia anyagait tartalmazza.
Készült a Szolyvai Emlékparkbizottság kutatóműhelyében
Szerkesztette: dr. Dupka György, dr. Zubánics László
A közölt tanulmányok tartalmáért a szerzők a felelősek.
Lektorálta: dr. Zubánics László
Lektorálta és szerkesztette: dr. Zékány Krisztina
Orosz fordítás: dr. Lengyel Sándor
Közreműködő, fotók, képszerkesztő: Fuchs Andrea
Borító, műszaki szerkesztő: Dupka Zsolt
A borítón a Szolyvai Emlékpark drónfelvétele látható, forrás: Wikipédia
Szolyvai Emlékparkbizottság – Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2021
A kiadvány megjelenését a Bethlen Gábor Alap támogatta

ISBN 978-615-5757-31-0

ISSN 1022-0283


A szovjet hatóság megtorló tevékenysége Kárpátalján(1944–1991)

Írta: Dupka György | A kiadás éve: 2014

Kárpátaljai Magyar Könyvek 232.
Megjelenik a Nemzeti Kulturális Alap a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
A kézirat készült: a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
Lektorálta: Zubánics László
Dupka György, 2014
Intermix Kiadó, 2014
Intermix Kiadó 88000 Ungvár, Sport tér 5/a Tel.: +380-312-64-37-37 E-mail: titkarsag@mekk.uz.ua
Felelős kiadó: Dupka György Szerkesztő: Kövy Márta Műszaki szerkesztő: Fábián Zoltán Budapesti képviselet: H-1011 Budapest, Hunyadi János u. 5.


A kivégzett, lágerekben elhunyt kárpátaljai magyar képviselők

Bródy András és társainak emlékkönyve Kárpátaljai Magyar Könyvek — 264. Készült a Szolyvai Emlékparkbizottság műhelyében
dr. Dupka György és dr. Zubánics László összeállításában.
A közölt tanulmányok tartalmáért a szerzők a felelősek.
Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György Felelős szerkesztő: Marcsák Gergely
Borító, műszaki szerkesztő: Dupka Zsolt
Korrektúra: Kövy Márta
A kiadvány megjelenését a Gulág Emlékbizottság támogatta.

ISBN 978-963-9814-96-7
ISSN 1022-0283


Dupka György: A kárpátaljai magyarság, németség elhallgatott tragédiája, 1944–1946

György Dupka: A Hidden Tragedy: The Fate of Hungarians and Germans in Subcarpathia, 1944–46 Kárpátaljai Magyar Könyvek 292. Sorozatszerkesztő, felelős kiadó: Dupka György Szakmai lektorok: Dr. Botlik József, Dr. Zubánics László A monográfia a szerző doktori (PhD) értekezése alapján készült. Budapest, 2014. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Történettudományi Doktori Iskola, vezető: Dr. Fröhlich Ida DSc Gazdaság-, Régió- és Politikatörténeti Műhely, vezető: Dr. Berényi István DSc Témavezető: Dr. Horváth Miklós Angol fordítás: Dr. Ortutay Péter Angol lektor, szerkesztő: Dr. Colin Swatridge, Dr. Erzsébet Molnár Szerkesztő: Marcsák Gergely Közreműködő, fotók, képszerkesztő: Fuchs Andrea Fedélterv, műszaki szerkesztő: Dupka Zsolt Intermix Kiadó, 2020 Megjelenését támogatta a Nemzeti Kulturális Alap

ISBN 978-615-5757-25-9

ISSN 1022-0283


A mi golgotánk

A KOLLEKTÍV BŰNÖSSÉG ELVÉNEK ALKALMAZÁSA A KÁRPÁTALJAI MAGYAROKKAL ÉS NÉMETEKKEL SZEMBEN
(A 4. Ukrán Front Katonai Tanácsa határozatainak végrehajtása az NKVD-jelentések tükrében, 1944–1946)
Kárpátaljai Magyar Könyvek – 215
Készült a Bethlen Alap támogatásával
Dupka György, 2012
Szolyvai Emlékparkbizottság, 2012
Felelős kiadó: Dupka György
Szakmai lektor: Zubánics László
Szerkesztő: Nagy Zoltán Mihály
Fedélterv, műszaki szerkesztő: Fuchs Andrea
ISBN 978-963-9814-51-6
ISSN 1022-0283

Kárpátaljai Magyar Könyvek – 239.
Összeállította, az utószót és a jegyzeteket írta: Dupka György, Zubánics László
Szerkesztőbizottság: Doma István, Dupka György (elnök), Fedinecz Csilla, Fuchs Andrea, Huber Béla, Korszun Alekszij Mihajlovics, Misjuk Mihajlo dmitrovics, Vakiv Marietta, Zubánics László
Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége, 2014
Intermix Kiadó, 2014
A borító archív felvételek felhasználásával készült.
Felelős kiadó: Dupka György
Szakmai lektor, szerkesztő: Zubánics László
Korrektor: Kövy Márta
Fedélterv, műszaki szerkesztő: Dupka Zsolt


Bakura Sándor, Dupka György, Kovács Elemér
Kovács Erzsébet, Molnár D. Erzsébet, Tóth Zsuzsanna:

„Otthon a könny is édes” 1944–1955
Kényszermunkára hurcolt kárpátaljai magyarok és németek nyomában a Donyec-medencében

Tanulmányok, hatásvizsgálatok, interjúk, riportok
hivatalos iratok, vallomások tükrében

Kárpátaljai Magyar Könyvek – 197


ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ
КОЛЕКТИВНОЇ ПРОВИНИ ЩОДО
УГОРЦІВ ТА НІМЦІВ ЗАКАРПАТТЯ


Dupka György: Vádolnak a kárpátaljai túlélők és a meggyalázott holtak  Szemelvények a szovjet fogságból hazatért túlélők
(volt katonafoglyok, civil internáltak, politikai elítéltek, kényszermunkások) vallomásaiból, visszaemlékezéseiből,
valamint a hozzátartozók adatközléseiből Kárpátaljai Magyar Könyvek – 242. Felelős kiadó és szerkesztő: Dupka György
Összeállította, a kísérőtanulmányt és a jegyzeteket írta:
dr. Dupka György Korrektor: Kövy Márta
Fedélterv, műszaki szerkesztő: Dupka Zsolt
Intermix Kiadó, 2016 Készült a Bethlen Gábor Alap támogatásával
ISBN 978-963-9814-69-1
ISSN 1022-0283


Lágerírások: versek, fohászok, levelek, naplórészletek a sztálini lágerekből (1944-1959) a „malenykij robot” 70. évfordulójára.
Kárpátaljai Magyar Könyvek 236.
Készült a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
Összeállította, az utószót és a jegyzeteket írta: Dupka György, PhD
Harmadik bővített kiadás
A kötet borítója, a belső illusztrációk: Lovász Noémi
Dupka György, 2014
Schell Csilla /IVDE Freiburg
Lovász Noémi/Kolozsvár, 2014
Intermix Kiadó, 2014


Örök mementó: Szolyva. A Szolyvai Emlékpark emlékkönyveibe írt bejegyzések gyűjteménye
Örök mementó: Szolyva
A Szolyvai Emlékpark emlékkönyveibe írt bejegyzések gyűjteménye
(2000. 08. 15. – 2018. 04. 12.)
Kárpátaljai Magyar Könyvek 282.
Összeállította: Dupka György
Felelős szerkesztő: dr. Zékány Krisztina
Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2019.
Megjelenését támogatta a Bethlen Gábor Alap


Kárpátaljai Magyar Könyvek — 256.
A kötet a 2016. november 18-án Makkosjánosiban a Szolyvai
Emlékparkbizottság által rendezett „A Kárpát-medencéből elhurcolt magyar
és német rabok nyomában Oroszföldön és a Kaukázus országaiban” című
nemzetközi emlékkonferencia anyagait tartalmazza.
Készült a Szolyvai Emlékparkbizottság műhelyében
dr. Dupka György, dr. Zubánics László összeállításában.
A közölt tanulmányok tartalmáért a szerzők a felelősek.
Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György
A fotókat, dolumentumokat összeállította: Fuchs Andrea
Borító, műszaki szerkesztő: Dupka Zsolt
Korrektúra: Kövy Márta
A rendezvényt és a kiadvány megjelenését a Gulág Emlékbizottság támogatta

ISBN 978-963-9814-88-2
ISSN 1022-0283


A Sátán fattya
Nagy Zoltán Mihály: A Sátán fattya
Ötödik kiadás
Kárpátaljai Magyar Könyvek – 285
Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György
A borító Matl Péter grafikája alapján készült
Fedélterv, műszaki szerkesztő: Dupka Zsolt
Szedés: Dupka Nándor
Lektorálta a szerző
Intermix Kiadó, 2019
Megjelenését támogatta a Nemzeti Kulturális Alap


„Ne ítéljetek el!…”
Dupka György: „Ne ítéljetek el…!”
Zsidó népirtás, antiszemita üldözés Kárpátalján a náci és a kommunista eszmék nevében (1938–1991)
Kárpátaljai Magyar Könyvek — 238.
Felelős kiadó: Dupka György
Szakmai tanácsadó: Huber Béla, a KMZSE elnöke
Szakmai lektor, szerkesztő: Zubánics László
Fotó és archív gyűjtemény gondozója: Fuchs Andrea
Korrektor: Kövy Márta
Fedélterv, műszaki szerkesztő: Dupka Zsolt
Készült a Miniszterelnökség támogatásával
“Kitárni az ország és a világ előtt az igazságot”

GULÁG-GUPVI-kutatók nemzetközi fóruma Kárpátalján. Nemzetközi emlékkonferencia, Makkosjánosi, 2018. november 16.
Kárpátaljai Magyar Könyvek 281.
A kötet szerzői: Tóth Mihály, Matkovits-Kretz Eleonóra, Dupka György, Molnár D. Erzsébet, Balahó Zoltán, Dragan Traian, Kállay Karolina, Nagyné Pintér Jolán, Bimba Brigitta, Marcsák Gergely, Mádi Bianka, Nick Ferenc, Meskó János, Benkő Levente, Papp Annamária, Botlik József, Murádin János Kristóf.
Hivatalos fotók: Szemere Judit, Fuchs Andrea.
Készült a Szolyvai Emlékparkbizottság kutatóműhelyében.
Összeállította: Dupka György
Lektorálta: dr. Zubánics László
Felelős szerkesztő: Marcsák Gergely
Borítóterv, műszaki szerkesztő: Dupka Zsolt
Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2019


“Ezer fogoly küldi imáját az égbe… Mi Atyánk, Úristen, segíts haza minket!…”
Internálás és genocídium a Kárpát-medence régióiban.
Internálás és deportálás, szovjetellenes személyek begyűjtése, megtorlás Kárpátalján
Nemzetközi emlékkonferencia a GULÁG-GUPVI Emlékév alkalmából a Szolyvai Emlékparkbizottság és a Kárpátaljai Művelődési Intézet szervezésében (Beregszász, 2015. november 20.)
A konferencia anyagai
Kárpátaljai Magyar Könyvek — 252.
Sorozatszerkesztő és kiadó: Dupka György
Összeállítók: Dupka György és Zubánics László
Szerkesztette: Szemere Judit
Korrektor: Kövy Márta


“Nevük élni fog nemzedékről nemzedékre…”
Múltidézés a Kárpát-medencében: szovjet katonai megtorlás, GULÁG- és GUPVI-táborok, áldozatok, emlékhelyek
Kárpátaljai Magyar Könyvek 273.
Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György
A kötet a 2017. november 17-én Beregszászban a Szolyvai Emlékparkbizottság által rendezett „Nevük élni fog nemzedékről nemzedékre…” Múltidézés a Kárpát-medencében: szovjet katonai megtorlás, GULÁG- és GUPVI-táborok, áldozatok, emlékhelyek című nemzetközi emlékkonferencia anyagait tartalmazza.
Készült a Szolyvai Emlékparkbizottság kutatóműhelyében
Szerkesztette: dr. Dupka György, dr. Zubánics László
A közölt tanulmányok tartalmáért a szerzők a felelősek.
A borítón a malenkij robotra elhurcoltak vásárosnaményi emlékműve (2013), a hátsó borítón a ferencvárosi pályaudvar melletti Malenkij robot emlékmű, emlékhely (2017) látható.
Fotók: Fuchs Andrea
Felelős szerkesztő: Marcsák Gergely
Borító, műszaki szerkesztő: Dupka Zsolt
A konferenciát a Gulág Emlékbizottság támogatta
A kiadvány megjelenését a Bethlen Gábor Alapítvány támogatta


„Élni kell, élni muszáj” A GULÁG–GUPVI-KUTATÓK NEMZETKÖZI FÓRUMA KÁRPÁTALJÁN 2019. A Szolyvai Emlékparkbizottság Évkönyve A kötet a 2019. november 15-én Makkosjánosiban a Szolyvai Emlékparkbizottság által rendezett GULÁG–GUPVI Fórum 2019. nemzetközi emlékkonferencia anyagait tartalmazza. Kárpátaljai Magyar Könyvek 293. Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György Lektorálta: dr. Zubánics László Szerkesztette: dr. Dupka György, dr. Zubánics László Készült a Szolyvai Emlékparkbizottság kutatóműhelyében A közölt tanulmányok tartalmáért a szerzők a felelősek.   A borítón a sztarij szambori (Szozany település) Malenkij robotra elhurcoltak emlékműve (Matl Péter szobrász alkotása, 2016), a hátsó borítón a Szolyvai Emlékparkban felállított Magyar országgyűlési képviselők, felsőházi tagok emlékkeresztje (Mihajlo Beleny alkotása, 2016) látható. A képanyag alapján a borítót Dupka Zsolt tervezte. Lektorálta és szerkesztette: dr. Zékány Krisztina Orosz forditás: dr. Lengyel Sándor Közreműködő, fotók, képszerkesztő: Fuchs Andrea Szolyvai Emlékparkbizottság – Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2020 A kiadvány megjelenését a Bethlen Gábor Alap támogatta. ISBN 978-615-5757-26-6 ISSN 1022-0283  


Elrabolt ötven évem…
Kocsis Csaba: Elrabolt ötven évem…
XX. századi emlékek szintézise
Kárpátaljai Magyar Könyvek — 258.
Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György
Felelős szerkesztő: Nagy Zoltán Mihály
Fedélterv, műszaki szerkesztő: Dupka Zsolt
Illusztrációk: Matl Péter
Készült a Gulág Emlékbizottság támogatásával
Intermix Kiadó, 2017
ISBN 978-963-9814-91-2
ISSN 1022-0283


“Hová tűnt a sok virág…”

Dupka György: “Hová tűnt a sok virág…”
Időutazás az Urálba magyar és német rabok (1941–1955) nyomában
(Történelmi szociográfia)
Kárpátaljai Magyar Könyvek – 221
Lektorálta: Zubánics László
Fotók, térképrészletek, archív fotók: Fuchs Andrea, dr. Havasi János, a Háborús Kereső Szolgálat www.haboruskeresoszolgalat.hu alapító főszerkesztője
Intermix Kiadó
KMMI – 2012
Felelős kiadó: Dupka György Szerkesztő: Nagy Zoltán Mihály Műszaki szerkesztő: Fábián Zoltán


Halottaink 1944–1959

Halottaink 1944–1959
A kárpátaljai szovjet népirtás eddig ismert áldozatainak névsora
Kárpátaljai Magyar Könyvek – 237.
Készült a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
dr. Dupka György, PhD, 2014
Felelős kiadó: Dupka György
Szakmai lektor: Zubánics László
Korrektúra, szerkesztő: Kövy Márta
Fedélterv, műszaki szerkesztő: Dupka Zsolt
ISBN 978-963-9814-64-6
ISSN 1022-0283


Szolyvai Emlékpark – 70 éve történt…
Összeállította / Verfasser / Упорядник: dr. Dupka György
Képek/ Bilder / Фото: Andrea Fuchs
Lektorálták / Redaktion/ Редактори: Dr. Tóth Mihály, Zubánics László
Ukrán fordítás / Ukrainische Übersetzung / Український переклад: Lengyel Sándor
Német fordítás/ Deutsche Übersetzung/ Німецький переклад: Mokrianyin Okszána
Szolyvai Emlékparkbizottság, 2016
Kiadja / Ausgabe / Видала: A Szolyvai Emlékparkbizottság
Komitee des Gedenkparks „Szolyva„ / БО ŤСвалявський меморіальний паркť
Felelős kiadó: dr. Tóth Mihály elnök /
Verantwortlicher Redakteur: Dr. Mihály Tóth, Präsident /
Відповідальний редактор: др. Михайло Товт (голова)


A szolyvai emlékpark névlistája

(A II. világháború és a sztálinizmus áldozatainak gránitlapokra vésett nevei: internált civilek, elesett, meghalt katonák és munkaszolgálatosok)
Kárpátaljai Magyar Könyvek — 261.
Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György
A kiállítás létrehozását és a kiadvány megjelentetését a Gulág Emlékbizottság támogatta
Készült a Szolyvai Emlékparbizottság kutatóműhelyében.
Második, bővített kiadás.
Előző: Dupka György: „Keressétek fel a sírom…”. Szolyvai emlékkönyv a „malenykij robot” 60. évfordulójára a sztálinizmus kárpátaljai magyar áldozatairól 1944-2004. Kárpátaljai Magyar Könyvek 134.


Kárpátaljai magyar férfiak a szovjet lágerekben
(történetek, visszaemlékezések, emlékiratok)
Kárpátaljai Magyar Könyvek — 267.
Összeállította: Dr. Dupka György
Felelős szerkesztő: Csordás László
Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György
Megjelentetését támogatta a Gulág Emlékbizottság
Intermix Kiadó
A kötet borítója Matl Péter grafi kájának felhasználásával készült
Fedélterv, műszaki szerkesztő: Dupka Zsolt

ISBN 978-615-5757-01-3
ISSN 1022-0283
ljai magyar áldozatairól 1944-2004. Kárpátaljai Magyar Könyvek 134.


Kárpátaljai magyar nők a Gulágon
(történetek, visszaemlékezések, emlékiratok)
Kárpátaljai Magyar Könyvek — 266.
Összeállította és az életrajzi jegyzeteket írta: Dr. Dupka György
Felelős szerkesztő: Csordás László
Fedélterv, műszaki szerkesztő: Dupka Zsolt
Intermix Kiadó, 2017
A kötet megjelentetését a Gulág Emlékbizottság támogatta


Egy eltűnt férfigeneráció nyomában – A GUPVI-GULÁG kárpátaljai túlélőinek vallomásaiból
Eltitkolt, múltidéző emlékezet a szovjetizálás időszakából, 1944–1990
Kárpátaljai Magyar Könyvek — 270.
Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György
A kötet megjelentetését támogatták: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Összeállította, az utószót és a jegyzeteket írta: Dupka György, PhD
A kötet borítója, a belső illusztrációk: Matl Péter
Archív felvételek, rajzok, fényképek restaurálása: Fuchs Andrea
A sajtóanyagokat wordfájlokká alakította: Dupka Nándor
Felelős szerkesztő: Marcsák Gergely
Fedélterv, műszaki szerkesztő: Dupka Zsolt
Szolyvai Emlékparkbizottság, Intermix Kiadó


Dr. Dupka György: Egyházüldözés Kárpátalján 1944–1991
(Az állandó kiállítás katalógusa)
Kárpátaljai Magyar Könyvek — 262.
Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György
A kiállítás létrehozását és a kiadvány megjelentetését a Gulág–Gupvi Emlékbizottság támogatta
A borítón Matl Péter emlékműve (Gulácsy Lajos Emlékpark, Munkács)
„Múltunknak voltak nehéz pillanatai, amit kötelességünk megmutatni a jelennek és a jövőnek. Az emlékműnek fából készült része az a fa, amit a történelem vihara kettéhasított. A fém, ami összefogja, a börtön rácsait szimbolizálja. Az ég felé emelkedő két kéz, a lélekmadár, pedig a kiutat mutatja”.
Matl Péter

Készült a Szolyvai Emlékparbizottság kutatóműhelyében
Összeállította és az életrajzi jegyzeteket írta: Dr. Dupka György
Intermix Kiadó
Képszerkesztő: Fuchs Andrea
A tablók szerkesztője: Spenik Viktor
Borító, műszaki szerkesztő: Dupka Zsolt
ISBN 978-963-9814-90-5
ISSN 1022-0283


A mi golgotánk

A KOLLEKTÍV BŰNÖSSÉG ELVÉNEK ALKALMAZÁSA A KÁRPÁTALJAI MAGYAROKKAL ÉS NÉMETEKKEL SZEMBEN
(A 4. Ukrán Front Katonai Tanácsa határozatainak végrehajtása az NKVD-jelentések tükrében, 1944–1946)
Kárpátaljai Magyar Könyvek – 215
Készült a Bethlen Alap támogatásával
Dupka György, 2012
Szolyvai Emlékparkbizottság, 2012
Felelős kiadó: Dupka György
Szakmai lektor: Zubánics László
Szerkesztő: Nagy Zoltán Mihály
Fedélterv, műszaki szerkesztő: Fuchs Andrea
ISBN 978-963-9814-51-6
ISSN 1022-0283